201

busy na każdą okazję

Wynajem busów oferta

Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 zaczynają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO).

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi Handel Transport Anna Chmiel, Charężów 6, 26-060m Chęciny
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości
  - sprzedaży biletu imiennego
  (Ustawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272; o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254;)
  - zawarcia umowy przewozu wyjazdu okazjonalnego
  Ustawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 z póxn. Zm.
  - rozpatrzenia skarg i reklamacji
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postpowania reklamacyjnego w oparciu o Ustawę Prawo Przewozowe
 4. Bilet zawiera dane:
  a) nazwę i adres przewoźnika;
  b) NIP przewoźnika;
  c) datę i godzinę wystawienia biletu;
  d) nazwę biletu (np. „bilet miesięczny ulgowy”);
  e) nazwę ulgi ( np. „uczeń, student BM - ulga ustawowa”);
  f) zapis „ważny od-do” (np. „od 01 grudnia 2011 r. - do 31 grudnia 2011 r.”);
  g) zapis „ważny z dokumentem uprawniającym do ulgi”;
  h) zapis „dok. tożsamości” (np. „dowód osobisty 1285/2000”);
  i) zapis imię i nazwisko, adres zamieszkania pasażera (np. „Jan Kowalski, 01-100 Warszawa ul. Nowa 12/90”);PESEL
  j) zapis „TAM”: (np. „Pruszków – Brwinów – Błonie PKP”),„POWRÓT” : (np. „Błonie PKPBrwinów-Pruszków”);
  k) określenie ilości km „TAM” (np. „32 KM”), „POWRÓT” (np.„32 KM”);
  l) zapis „ Kasjer” (np. „Olek Zon”);
  m) zapis „PTU 8%” wraz z ceną (np. „3 ZŁ 66 GR”);
  n) zapis „Cena+PTU” (np. „40 ZŁ 29 GR”);
  o) zapis - nr kolejny biletu;
  p) zapis - nr kasy rejestrującej (np. „ACH 95047283”
 5. Dane będą przekazywane podmiotom:
  - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (w zależności od przebiegu linii)
  - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (w zależności od przebiegu linii)
  - Inspekcja Transportu Drogowego (na wezwanie)
  - Właściwy Urząd Skarbowy (na wezwanie)
 6. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym zgodnie z umową powierzenia danych
  - Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000493001, wyposażoną w NIP: 5492295534 oraz REGON 120390028, o kapitale zakładowym 1.425.456 zł, wpłaconym w całości,
  - H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.
 7. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biletu imiennego
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz   prawo do przenoszenia danych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy przewozu
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dofinansowanie

Firma otrzymała dofinansowanie