9

busy na każdą okazję

Wynajem busów oferta

Prawdziwa cnota krytyki się nie boi

Prawdziwa cnota krytyki się nie boi

W związku z przedstawieniem na naszej stronie internetowej opisu sytuacji w Busku Zdroju ( http://www.muszkieter.pl/index.php?page=0&id=17&start=1 ) i wskazaniem Burmistrza jako osoby częściowo winnej powstałej sytuacji Pan Burmistrz Piotr Wąsowicz złożył doniesienie do prokuratury. Wg p. Wąsowicza doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego, wg. mnie do przedstawienia stanowiska drugiej strony, czyli punktu widzenia przewoźników. 
Pan Wąsowicz w ten sposób pokazał również, że nie znosi żadnej krytyki swojego zachowania wydaje się, że jako osoba na tak eksponowanym stanowisku powinien liczyć się z tym, że żyjemy w kraju wolności słowa i wypowiedzi.

Rafał Chmiel