136

busy na każdą okazję

Legitymacja elektroniczna

 

Promocja ta jest adresowana dla osób, które korzystają z naszych usług i są ustawowo uprawnione do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów autobusowych. Wychodząc naprzeciw takim osobom informujemy, że po dostarczeniu 20 sztuk biletów ulgowych jednorazowych wystawionych przez naszą firmę na dowolną relację oraz po dostarczeniu kserokopii dokumentów uprawniających do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów i podaniu kontaktu telefonicznego osoba taka dostanie gratis EM kartę z zaprogramowaną kategorią ulgi ustawowej. Posiadacz takiej karty będzie miał zatem ułatwiony zakup biletu ulgowego jednorazowego.

Jednocześnie informujemy o możliwość wyrobienia takiej legitymacji po przedstawieniu kserokopii dokumentów uprawniających do ulg oraz wniesienia 5,00 zł kaucji. Szczegóły korzystania z EM karty znajdziecie Państwo w dziale FAQ.
Przy pierwszym zakupie pobieramy kaucję 5,00 zł za specjalną kartę chipową.

Dofinansowanie

Firma otrzymała dofinansowanie