10

busy na każdą okazję

Oferta firmy

Kontrole biletów

Muszkieter to firma, która od 2004 wprowadziła na wszystkie swoje kursy kontrole biletów. Od 2007 roku świadczymy usługi w zakresie kontroli dla firm transportowych zewnętrznych.
Regulamin kontroli


Zatrudniamy  kontrolerów wyposażonych w  telefony komórkowe,które podnoszą efektywność i mobilność współpracy kontrolerów z Policją i innymi służbami porządkowymi.
W pojeździe kontrolę przeprowadzać może, w zależności od potrzeb jednocześnie od kilku do kilkudziesięciu kontrolerów. Dysponowanie kilkunastoma osobami na stanowisku kontroler biletów zapewnia zorganizowanie nasilonych akcji.
 
Nasze działania umożliwiają Zleceniodawcom:
- wzrost wpływów kasowych,
- znaczny wzrost sprzedaży biletów miesięcznych,
- wykonanie zadań planowych przy zmniejszającym się stanie zatrudnienia własnych zespołów kontrolerskich.

Zainteresowanym Przewoźnikom oferujemy:
- codzienne kontrole, od wczesnych godzin rannych po kontrole nocne,
- kontrole w dni robocze, soboty, niedziele i święta,
- kontrole kierowców w zakresie punktualności, czystości pojazdu,  obsługi pasażerów,
- kontrole obserwacyjne,
- kontrole kaskadowe kursów dalekobieżnych,
- kontrole ukierunkowane,
- kontrole stanu tabliczek przystankowych.
 
Jeśli zamierzasz wprowadzić kontrole biletów, a żywisz jakiekolwiek obawy z tym związane umów się na rozmowę z nami. Zobaczysz, że po podpisaniu umowy z nami Twoje wpływy ulegną zwiększeniu.
 

Dziedzina kontroli biletów wymaga szczególnego rodzaju pracowników. Koniecznie muszą być oni ludźmi o nienagannej opinii. Od każdego z nich żądamy zaświadczenia o niekaralności. Kandydat na kontrolera musi budzić zaufanie, a także posiadać wysoką kulturę osobistą.
 
Kontroler biletów musi być uprzejmy, ale stanowczy i konsekwentny zarówno wobec pasażerów jak i kierowcy – jeśli jesteś taką osobą i jesteś zainteresowany pracą w charakterze Rewizora skontaktuj się z nami.
 
 
We wszystkich
We wszystkich busach "Muszkietera" wiszą ostrzeżenia o kontrolach i mandatach. (A. Piekarski)
 

Rent BUS here

In addition, we offer all kinds of transport trips enrich the occasional weddings, vow, tours, conference tours, transport workers, airport transfers, green schools, and others. For regular clients we prepare a special loyalty program.

In order to pre-book, you can use the print is stated (Annex http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
pdf - to be sent by fax to No. 00 4841 345 32 25)
Companies and institutions
Services for conferences, banquets, team building, team building and all kinds of transport groups in any region of Polish. Our offer is directed also to the universities, schools, NGOs and the parish.

 
Our services are used klienckorzystaja TK exhibitors, conferences bus rides banquet maxitaxi multiperson vehicle, the vehicle for the group, minibuses kielce hire, airport transfers, transport for the airport, transport of individual
Transportation for individuals
We are constantly growing group of our clients are individuals, often, our business passengers using scheduled services. We offer rental cars for all kinds of trips occasional weddings, vow, airport transfers, pilgrimages, and all kinds of tours.

 

 

Mieten Sie komfortable Kleinbusse

Darüber hinaus bieten wir alle Arten von Transport Reisen bereichern die gelegentlichen Hochzeiten, Gelübde, Touren, Touren Konferenz-, Transport-Arbeiter, Flughafentransfers, grüner Schulen und andere. Für Stammkunden erstellen wir eine besondere Treue-Programm.

Um im Voraus buchen, können Sie mithilfe der Druck angegeben wird (Anhang http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
pdf - bis auf die Fax-Nr geschickt werden 00 4841 345 32 25)
Unternehmen und Institutionen
Dienstleistungen für Konferenzen, Bankette, Team-Building, Team-Building und alle Arten von Transport-Gruppen in jeder Region der polnischen. Unser Angebot richtet sich auch an den Universitäten, Schulen, NGOs und der Gemeinde gerichtet.

 
Unsere Dienstleistungen seitens der Kundenzielgruppen des TK Aussteller genossen, Kleinbusse Konferenzen Busfahrten Bankett maxitaxi Mehrpersonen Fahrzeug, dessen Fahrzeug für die Gruppe, Kielce Mietwagen, Flughafentransfers, Transport zum Flughafen, Transport einzelner
Transportation für den Einzelnen
Wir sind ständig wachsende Gruppe unserer Kunden sind Privatpersonen, oft, unser Geschäft mit Linien-Passagiere Dienstleistungen. Wir bieten Mietwagen für alle Arten von Fahrten gelegentlich Hochzeiten, Gelübde, Flughafentransfers, Wallfahrten, und alle Arten von Touren.

 

 

Alquiler de minibuses confortables

Además, ofrecemos todo tipo de viajes de transporte de enriquecer las bodas ocasionales, promesantes, excursiones, tours de conferencias, los trabajadores del transporte, traslados al aeropuerto, escuelas verdes, y otros. Para los clientes regulares que nos preparamos un programa de lealtad especial.

Con el fin de pre-reserva, puede usar la letra se señala (Anexo http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
pdf - que se enviará por fax al número 00 4841 345 32 25)
Las empresas e instituciones
Servicios para conferencias, banquetes, trabajo en equipo, trabajo en equipo y todo tipo de grupos de transporte en una región de Polonia. Nuestra oferta se dirige también a las universidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales y la parroquia.

 
Nuestros servicios son disfrutados por los clientes de los expositores de conocimientos tradicionales, paseos en bus de conferencias con varias personas para banquetes maxitaxi vehículo, el vehículo para el grupo, microbuses alquiler de Kielce, traslados al aeropuerto, el transporte para el aeropuerto, transporte de persona
El transporte para las personas
Estamos en constante crecimiento del grupo de nuestros clientes son individuos, a menudo, nuestros pasajeros de negocios que utilizan los servicios programados. Ofrecemos coches de alquiler para todo tipo de viajes bodas ocasionales, promesantes, traslados al aeropuerto, las peregrinaciones, y todo tipo de excursiones.

 

 

Ayrıca, ulaşım gezileri her türlü ara sıra düğün, adak, turlar, konferans turları, ulaşım işçileri, havaalanı transferleri, yeşil okulları, ve diğerleri zenginleştirmek sunuyoruz. Düzenli müşterilerimiz için özel bir sadakat programı hazırlamak.

Ön-kitap için, size (Ek http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf baskı belirtilmiştir kullanabilirsiniz
pdf - No faks yoluyla gönderilmek üzere 00 4841 345 32 25)
Şirketler ve kurumlar
Konferanslar, ziyafetler, ekip kurma, ekip oluşturma ve Polonya herhangi bir bölgede ulaşım gruplarının her türlü Hizmetleri. Teklifimiz, üniversiteler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve mahalleli de yöneliktir.

 
Hizmetlerimiz klienckorzystaja TK katılımcılar, konferans otobüs yolculuklarında ziyafet maxitaxi multiperson araç, grup, minibüs Kielce kiralama, havaalanı transferleri, havaalanına ulaşım, bireysel ulaşım için araç kullanılır
Bireyler için Ulaşım
Biz sürekli olarak müşterilerimizin grubu bireyler büyüyor, genellikle, planlanan hizmetleri kullanarak işimizi yolcu. Biz tüm geziler zaman zaman düğün çeşitleri, adak, havaalanı transferleri, hac ve turlar her türlü kiralık araç sunuyoruz.

 

 

 

 

 

Location minibus confortables

En outre, nous offrons toutes sortes de déplacements en transports enrichir les mariages occasionnels, vœu, visites guidées, visites conférences, les travailleurs du transport, les transferts aéroport, les écoles vertes, et d'autres. Pour les clients réguliers nous préparons un programme de fidélité.

Pour pré-réserver, vous pouvez utiliser l'impression est déclaré (annexe http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
pdf - pour être envoyés par fax au n ° 00 4841 345 32 25)
Entreprises et institutions
Services pour les conférences, banquets, team building, team building et toutes sortes de groupes de transport dans n'importe quelle région du polonais. Notre offre est dirigée également vers les universités, les écoles, les ONG et la paroisse.

 
Nos services sont appréciés par les clients des exposants de savoirs traditionnels, des conférences de bus manèges banquet maxitaxi multiperson véhicule, le véhicule pour le groupe, minibus location Kielce, les transferts aéroport, le transport pour l'aéroport, le transport de la personne
Transport pour les personnes
Nous sommes sans cesse croissante du groupe de nos clients sont des particuliers, souvent, nos passagers d'affaires en utilisant les services réguliers. Nous offrons des locations de voitures pour tous les types de déplacements occasionnels mariages, vœu, transferts aéroport, les pèlerinages, et toutes sortes de visites.

 

 

 

 

 

Аренда комфортабельных микроавтобусах

Кроме того, мы предлагаем все виды транспорта поездки обогащают случайных свадеб, обет, экскурсии, конференции туров, работников транспорта, трансфер из аэропорта, зеленые школы, и другие. Для постоянных клиентов мы готовим специальную программу лояльности.

Для того, чтобы заранее заказать, вы можете использовать печать заявил (Приложение http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
PDF - для отправки по факсу до № 00 4841 345 32 25)
Компании и учреждения
Услуги для конференций, банкетов, создание команды, создание команды и всех видов транспорта групп в любом регионе польском языке. Наше предложение направлено также на университеты, школы, НПО и приход.

 
Нашими услугами пользуются клиенты участников TK, конференций автобус едет банкет maxitaxi группового автомобиль, автомобиль для группы, микроавтобусы Кельце аренда, трансферы в аэропорт, транспорт до аэропорта, транспорта индивидуальных
Транспорт для физических лиц
Мы постоянно растущая группа наших клиентов физических лиц, часто наши бизнес-пассажиров на регулярных рейсах. Мы предлагаем автомобили на прокат для всех видов поездок случайных свадеб, обет, трансфер из аэропорта, паломничества, и всевозможные экскурсии

 

 

 

 

 

 


אין דערצו, מיר פאָרשלאָגן אַלע מינים פון אַריבערפירן טריפּס באַרייַכערן די טיילמאָליק וועדינגז, ניידער, טאָורס, זיצונג טאָורס, אַריבערפירן טוערס, אַעראָפּאָרט טראַנספערס, גרין שולן, און אנדערע. פֿאַר רעגולער קלייאַנץ מיר גרייטן אַ ספּעציעל לויאַלטי פּראָגראַם.

אין סדר צו פאַר - בוך, איר קענען נוצן די דרוקן איז סטייטיד (אַנעקס http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
פּדף - צו זיין געשיקט דורך פאַקס צו נומי 00 4841 345 32 25)
קאָמפּאַניעס און אינסטיטוציעס
באַדינונגען פֿאַר קאַנפראַנסאַז, באַנגקוואַץ, קאָלעקטיוו בנין, קאָלעקטיוו בנין און אַלע מינים פון אַריבערפירן גרופּעס אין קיין געגנט פון פויליש. אונדזער פאָרשלאָג איז דירעקטעד אויך צו די אוניווערסיטעטן, שולן, גאָוז און די פּאַראַפיע.

 
אונדזער באַדינונגען זענען ינדזשויד דורך קאַסטאַמערז פון טק יגזיבאַטערז, קאַנפראַנסאַז ויטאָבוס רידעס באַנקעט מאַקסיטאַקסי מולטיפּערסאָן פאָרמיטל, די פאָרמיטל פֿאַר די גרופּע, מיניבאַסיז קיעלסע דינגען, אַעראָפּאָרט טראַנספערס, אַריבערפירן פֿאַר די אַעראָפּאָרט, אַריבערפירן פון יחיד
טראַנספּאָרטאַטיאָן פֿאַר מענטשן
מיר זענען קעסיידער גראָוינג גרופּע פון אונדזער קלייאַנץ זענען מענטשן, אָפֿט, אונדזער געזעלשאַפֿט פּאַסאַנדזשערז ניצן סקעדזשולד באַדינונגען. מיר פאָרשלאָגן פּראָקאַט קאַרס פֿאַר אַלע מינים פון טריפּס טיילמאָליק וועדינגז, ניידער, אַעראָפּאָרט טראַנספערס, פּילגראַמידזשיז, און אַלע מינים פון טאָורס.

 

 

 

 

 

 

استئجار الحافلات الصغيرة مريح

وبالإضافة إلى ذلك، ونحن نقدم جميع أنواع رحلات النقل إثراء حفلات الزفاف في بعض الأحيان، النذر، وجولات وجولات المؤتمر، وعمال النقل، والنقل من المطار والمدارس الخضراء، وغيرها. للعملاء العادية نحن إعداد برنامج ولاء خاص.

من أجل الكتاب قبل ذلك، يمكنك استخدام ورد للطباعة (الملحق http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
قوات الدفاع الشعبي - ليتم إرسالها عن طريق الفاكس إلى رقم 00 4841 345 32 25)
الشركات والمؤسسات
خدمات للمؤتمرات والمآدب وبناء فريق العمل، بناء فريق العمل وجميع أنواع مجموعات النقل في أي منطقة من البولندية. يتم توجيه عرضنا أيضا إلى الجامعات والمدارس والمنظمات غير الحكومية والرعية.

 
ويتمتع خدماتنا من قبل العملاء من الشركات العارضة المعارف التقليدية، والمؤتمرات مأدبة ركوب حافلة maxitaxi multiperson مركبة، وسيلة لمجموعة والميني باص كيليس تأجير، النقل من المطار، والنقل، لنقل، والمطار من فرد
وسائل النقل للأفراد
نحن تنمو باستمرار مجموعة من العملاء من الأفراد، في كثير من الأحيان، الركاب أعمالنا استخدام الخدمات المجدولة. نحن نقدم تأجير السيارات لجميع أنواع الرحلات حفلات الزفاف في بعض الأحيان، نذر، النقل من المطار، والحج، وجميع أنواع الجولات.

 

 

 

 

Noleggio minibus confortevoli

Inoltre, offriamo tutti i tipi di viaggio di trasporto arricchire i matrimoni occasionali, voto, visite guidate, conferenze, visite dei lavoratori dei trasporti, trasferimenti aeroportuali, scuole verdi, e altri. Per i clienti abituali si sta preparando uno speciale programma di fidelizzazione.

Al fine di pre-book, è possibile utilizzare la stampa si afferma (allegato http://www.muszkieter.pl/UserFiles/File/druk_muszkieter.pdf
pdf - da inviare via fax al numero 00 4841 345 32 25)
Le aziende e le istituzioni
Servizi per conferenze, banchetti, team building, team building e tutti i tipi di gruppi di trasporto in qualsiasi regione del polacco. La nostra offerta è rivolta anche alle università, scuole, ONG e la parrocchia.

 
I nostri servizi sono goduti dai clienti degli espositori TK, conferenze corse bus banchetto maxitaxi tra più veicoli, il veicolo per il gruppo, Kielce noleggio furgoni, trasferimenti aeroportuali, trasporto per il trasporto dall'aeroporto, dei singoli
Trasporto per gli individui
Ci sono in costante crescita del gruppo dei nostri clienti sono persone, spesso, i nostri passeggeri business che utilizzano i servizi di linea. Vi offriamo il noleggio di vetture per tutti i tipi di viaggi occasionali, matrimoni voto, trasferimenti aeroportuali, pellegrinaggi, e tutti i tipi di escursioni.

Powierzchnia reklamowa

Oferujemy współprace w zakresie reklamy

 • reklamę zewnętrzną na autobusach typu fullback,
 • reklamę zewnętrzną na szybach bocznych autobusów
 • reklamę zewnętrzną w formie dystrybucji ulotek reklamowych
 • reklamę na kolportowanych przez nas kieszonkowych rozkładach jazy,
 • reklamę na tabliczkach przystankowych
 • reklamę na EM kartach,
 • reklamę na biletach jednorazowych (dziennie sprzedajemy około 5 000 biletów jednorazowych)
  reklamę na banerach na stronie www.muszkieter.pl

oraz inne formy reklamy zaproponowane przez zainteresowaych,np współuczestnictwo w konkursach i impezach masowych, wymianę barterową reklamy, banery reklamowe wyskakujące na stronie Muszkietera (w miesiącu sierpniu 2010 ponad  120 000 wejść na stronę,) itp.

Dlaczego reklama z Muszkieterem?
 • bo codziennie przewozimy ponad 5 000 osób,
 • bo wozimy  młodzież i studentów, którzy są aktywną grupą osób, konsumentów,
 • bo reklama mobilna jest bardziej efektywna,
 • bo poza umieszczeniem plakatów reklamowych na autobusach możemy zaproponować inne  ciekawe formy reklamy 

Przewozy regularne

W chwili obecnej obsługujemy linie regularne na następujących trasach:

Busko Zd.- Kielce - Radom - Warszawa
BUSKO-ZDRÓJ - KIELCE - PIOTRKÓW TRYB. - ŁÓDZ

Kielce – Morawica – Pierzchnica,
Kielce – Morawica – Busko Zdrój,
Kielce – Busko Zdrój – Kazimierza Wielka,
Kielce - Busko-Zdrój - Solec-Zdrój
Kielce – Pińczów – Kazimierza Wielka,
Kielce – Pierzchnica – Chmielnik,
Kielce – Morawica – Chmielnik,
Kielce - Busko Zdrój – Połaniec,
Kielce – Chmielnik – Szydłów – Staszów,
Kielce – Staszów – Klimontów – Koprzywnica – Sandomierz,
Kielce - Opatów - Tarnobrzeg
Chmielnik – Balice – Busko Zdrój,
Chmielnik - Zrecze - Maciejowice -Raczyce -Chmielnik,
Chmielnik - Potok


Szczegółowy rozkład jazdy autobusów można znaleźć w dziale Rozkłady jazdy.
 

Przedsprzedaż biletów
Przedsprzedaż biletów prowadzimy na  kursy relacji Busko Zdrój - Kielce - Warszawa oraz Busko Zdroj - Kielce - Łódź W celu nabycia biletu należy skorzystać z załączonej aplikacji, poza tym bilety do nabycia w dniu przejazdu u kierowcy. Przypominamy, że pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie ważnego biletu.

Wycieczki, wyjazdy, podróże ...

Na lotnisko

Jeżeli planujecie Państwo wyjazd na wakacje zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Oferujemy transport osób na lotniska door to door czyli od drzwi do drzwi.
W umówionej wcześniej godzinie i miejscu stawi się nasz mikrobus lub van który w komfortowych warunkach zawiezie Państwa na lotnisko.

Atuty nasza oferty to m.in.:

 • cena   
  - w przypadku gdybyście Państwo wybierali się na wczasy w większej grupie osób koszt paliwa do dwóch lub więcej samochodów osobowych może przewyższyć zaoferowaną naszą cenę,
  - dodatkowo za każdy z pozostawionych na parkingu samochodów będziecie Państwo musieli zapłacić ok 150,00 PLN za jeden pojazd,
  - w związku z dużą ilością wykonywanych na lotniska połączeń możemy zaproponować w wybranych terminach niezwykle atrakcyjną cenę , np. Warszawa - Kielce 15.08.2010 po godz. 11:00 wyjazd z Warszawy dla max 15 osób koszt 350,00 PLN

 • wygoda
  - do obsługi wyjazdów okolicznościowych przygotowaliśmy samochody o podwyższony komforcie, wyposażone m.in. w rozkładane fotele, dvd, klimatyzację, na Państwa życzenie także foteliki dla dzieci oraz lodówka  
  - samochód zabiera pasażerów spod domu lub innej lokalizacji i dowozi bezpośrednio pod wskazany adres, np. drzwi terminala   


      
 • bezpieczna jazda  
  - nasi pracownicy to doświadczeni kierowcy z wieloletnim stażem,   
  - samochody nasze jako autobusy muszą przechodzić półroczne badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów,   
  - w pojazdach przeznaczonych do wyjazdów okazjonalnych zamontowane są 3 punktowe pasy bezpieczeństwa oraz na życzenie foteliki dla dzieci,  
  - nasi kierowcy znają doskonale trasę dojazdu na niemal wszystkie porty lotnicze w kraju

 • relaks
     - nasz kierowca bierze na siebie ryzyko konfrontacji z patrolem Policji a Państwo w tym czasie racząc się chłodnymi napojami mogą wspólnie z rodziną, przyjaciółmi oglądać film na dvd,


  Policja busZapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Dofinansowanie

Firma otrzymała dofinansowanie