Wynajem busów oferta

Rosnące koszta

Rosnące koszta

W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób informujemy o możliwości wzrostu cen biletów oraz możliwości likwidacji części przystanków.
Od dnia 25.03.2013 zmianie ulegną ceny niektórych biletów, średnio o 0,50 -1,00 PLN.

Dodatkowo pragniemy zaapelować do Radnych Gmin o niewprowadzanie opłat za korzystanie z przystanków. Opłatę o maksymalnej wartości wprowadziła m.in. gmina Busko Zdrój. W konsekwencji nasza firma  zlikwidowała możliwość zatrzymywania się na kilkunastu przystankach na terenie Buska Zdroju. Stało się to ze szkodą dla pasażerów korzystających z przystanków na peryferiach Buska głównie na ul. Wojska Polskiego. Oburzeni mieszkańcy interweniują u władz Buska, które nie chcą zmienić swojego stanowiska w tej sprawie.
Inna gmina - Daleszyce nie wprowadza opłat za korzystanie z przystanków. W tym przypadku przewoźnicy mają możliwość zatrzymywania się na wszystkich przystankach nieodpłatnie, co z pewnością powinni docenić mieszkańcy gminy Daleszyce.

Do kuriozalnych przypadków dochodzi, gdy zwracają się do nas mieszkańcy niektórych gmin, którzy po kilku miesiącach starań ustanowili dodatkowe przystanki. Dodatkowe przystanki mają podnieść komfort mieszkańców, którzy nie musieliby dochodzić do przystanku 2 czy 3 kilometry. Mieszkańcy przeszli przez trud procedury związanej z ustawieniem znaku D15. Jednakże bus w dalszym ciągu nie zatrzymuje się tam. Pasażerowie interweniują w naszej firmie dopytując się, dlaczego kierowcy nie zabierają pasażerów z nowo powstałego przystanku. Odpowiedź nasza:  nie jest to możliwe, gdyż nie mamy tego przystanku w aktualnym rozkładzie jazdy, co w przypadku naruszenia zagrożone jest karą 3 000,00 PLN, powoduje prośby o włączenie przystanku do rozkładu jazdy. Jednakże, jeśli ma to związek z ponoszeniem dodatkowych opłat na rzecz gminy musimy naszym klientom odmówić. Opłata jest tak skonstruowana, ze niezależnie od tego czy zabierzemy pasażera czy też nikogo na nim nie  ma  musimy płacić. W konsekwencji przystanek jest  i nikomu nie służy.

Ustanowienie kolejnych obciążeń na transport publiczny spowoduje przerzucenie tych kosztów na pasażerów lub też likwidację części przystanków przez przewoźników. Należy tutaj zaznaczyć, że ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje gminy do zapewnienia publicznego transportu na terenie gminy. Wiele gmin realizując to zadanie dopłaca do komunikacji publicznej, np. gmina Morawica w budżecie przeznacza sporą część, jako dopłatę do kursowania linii 45, czy też Miasto Kielce dopłaca do całości komunikacji zarządzanej przez ZTM. To rodzi pytanie dlaczego niektóre gminy chcą zarabiać na komunikacji nie dbając o komfort korzystania z infrastruktury przystankowej mieszkańców.